#27 Друг патриота aka Patriotens venn

Kamerater foren eder! Komintern har kome med direktiv 57: Rusian Imperial Stout til folket. Under trussel om ein lengre vinterferie i Sibir, stilte Djupdalsbrygg sjølvsagt velvillig opp.

soviet-beer

Skal ein lage RIS må ein sjølvsagt samle folket, og Djupdalsbrygg samla raskt inn proletareatet. For at det ikkje skulle bli noko slinger i valsen, utnemnde Djupdalsbrygg seg sjølv til politisk kommissær. Det vart raskt klart at delar av proletaret trengde ein politisk korreksjon, og dei blei difor deportert til politisk omskulering i GULag leir 23. 

Sidan Gosplan krevjar ein treårsplan for produksjon av stout, måtte det vere ein kraftig stout som skulle lagast. Her skulle det ikkje vere noko vesteleg dekedanse, men gode varer frå kolkhoset.

Vi starta brygginga med å synge «Opp, alle jordens bundne treller» og «Hymne til Sovjetunionen», før Djupdalsbrygg haldt ein flammande tale om kollektivets fortreffelse og imperialsmens feil. Etter det blei det bolsjevikane sin skål, før vi sette i gang. Det viste seg raskt at ein hadde nokre dissidentar i flokken, og desse blei omgåande deportert til leir 23.

Det varte ikkje lenge før både Pravda og TASS dukka opp for å dekke eit slikt storhende, og kameratane nytta høve til å oppdatere seg på stoda i verda.  

Sidan det var gode 11 kg malt i brygget, måtte vi sette ein plankomite på 20 mann for å avklare korleis ein skulle klare eit brygg med så mykje malt. Det blei einstemmig vedtatt (18 mot 0, to dissidentar deportert) at ein skulle nytte dobbeltmesking. Etter å ha satt ein ny plankomite for å beregne vassmengd, (nok ein gong enstemmig) var det klart for første meskerunde. Det er greit når demokratiet fungerar. 

Den ypperlige sovjetiske Grainfatherski, ei videreutvikling av eit vestleg imperialist bryggeri, starta opp. Første runde av meskinga gjekk som den skulle, men det gjekk ikkje lenge før skandale melde seg på runde to. Når ein dobbeltmeskar med så mykje malt, blir vørteren ganske tjuktflytande. Dette gjer at ein må røre mykje for at ikkje all vørter skal renne i overløpet. Til slutt, med god innsats fra patriotiske kamerater, fekk ein flyten også på runde to. 

Det viste seg at når mesken var ferdig, så var preboil OG under det som var forventa. Feil gjer ein som kjent ikkje i arbeidarane sitt paradis, og nok ein gang måtte ein deportere dissidentar. For å rette opp feilen, var det berre å hoppe i Moskvitchen og køyre og kjøpe spraymalt. Moskvitchen, produsert på same fabrikk som AK47, og som av vonde imperialistiske tunger er omtale om den mest døydelege av dei to.    

IMG_0052

Partikommisær Moen kom for å inspisere resultatet, og i god partiånd hadde vi sprengt skalaen på måleutstyret. Det hadde nok ikkje vore nødvendig med spraymalt likevel, og med ein OG på 1,115 var Djupdalsbrygg nøgd med resultatet. 

IMG_0076

Dessverre var det berre 17 liter igjen til flasking, og Djupdalsbrygg mistenkte elitiske kvitegardistar for å stå bak svinnet, slik vi deportert resten av arbeidarane for sikkerhets skuld. Med ein FG på 1,032 har brygget ein styrke på 10,9%. Dette skal varme patriotisk hjerter i den kalde tida. 

Oppskrift:

OG: ~1.105

FG: ~1.026

75 IBU

ABV:~10-11%%

120 EBC

Effektivitet: 70%

Malt:

7 kg Best Pale Malt

900 g Best Munich Malt Dark, 25 EBC

900 g Crisp Caramalt, 30 EBC

650 g Best Melanoidin Malt, 70 EBC

550 g Crisp Chocolate Malt, 1000 EBC

470 g Flaket Havre

340 g Crisp Roasted Barley, 1200 EBC

340 g Special B Malt, 350 EBC

Totalt 11,15 kg

Humle:

70 g Magnum, 60 minutter

Anbefalt gjær:

4 pakker Safale US-05

Mesking:

Du kan meske på fleire måtar. Det enklaste er ein einstegs infusjonsmesk, men med så mykje malt er dobbeltmesk og anbefale. 

66°C i 60 min., 78°C i 10 min.

Koking:

Kok i 120 minutter.

Gjæring:
Det er viktig å bruke riktig mengd gjær på rett temperatur. Husk at gjæra lagar ølet!

Ca. 14 dager på 18°C.

Flasking:

Bruk 5,5g gram sukker per liter ferdig øl.

#26 Julefantasi, Femte vers

Sol, sol, sol. Kva skjer på Sunnmøre? Er det Ragnarok? Har Trump bygd ein mur mot regnet? Har kvitekrist tenkt å fikse på fargen på stranda? Ikkje veit Djupdalsbrygg, men faktum er at Sunnmøre hadde ein sommar det vil bli snakka om i 100 år.

thor__beer__illustration_by_illusgator-d77bgzf[1]

Djupdalsbrygg valte sjølvsagt varmaste sommardagen for å brygge juleølet. Det er ikkje vanskeleg å sett oss i julestemning, men sjølv med fire knappar opna i oljehyra, var det ein varm dag. Ein treng ikkje vere den best kledde pingvinen på isen for å skjøne at her kjem det til å lukte svidd. No var det ingen veg tilbake, og eg starta førebuingane. Greates Oopmpah hits blei bytta ut med Deutsche Weihnachtslieder, og sjølvsagt blei juletujaen tend.

sol

No lurer de sikkert på kvifor eg ikkje har publisert noko tidlegare, sidan ølet faktisk var brygga i midten av juli? Etter så mykje solskinn, gjekk eg som alle andre sunnmøringar, inn i eit heiterelatert koma. Difor måtte det mange månader til med ekte sunnmørsk ver til for å få kjølt ned kroppen igjen. Heldigvis kjem det regn etter sol på sunnmøre. Mykje regn skal det seiast.

aa49da0a4eac87baef0da1d6a8fa43e8--beer-memes-beer-humor[1]

Djupdalsbrygg er klar for jul!

IMG_0024

Etter å ha brukt same oppskrift nokre år, fann eg ut at eg skulle prøve noko nytt i år. Eg kjøpte difor eit sett med Ringnes Julebokk frå Bryggselv. Med eit ferdig bryggesett kunne vel ikkje noko gå gale? Sjølvsagt var ikkje skandala langt unna. Etter å ha pådratt meg eit tyngre solstikk allereie under fylling av vatn, var det ikkje noko rart at eg ikkje reagerte på maltmengda i settet. Eg starta difor med godt mot, og fylte opp bryggeriet med malt. Ganske raskt viste det seg at gode 7,7 kg med malt er i overkant for Grainfatheren. Det førte til at gjennomstrøyminga ikkje fungerte som den skulle, og det vart problem med å hente ut den sukkermenga som ein skulle hatt frå maltet.

Problema under meskinga gjorde at Preboil OG var altfor lav. Gode råd var difor dyre, og eg hoppa i bilen for å kjøpe spraymalt. Med en kilo spraymalt i bagasjen, returnerte eg, og fekk det opp i kjelen. Det måtte mykje røring til for å få blanda ut så mykje spraymalt, men til slutt var det klart for tapping på fat.

Til slutt enda eg på 1,082 i OG som ikkje er så langt frå 1,086 som var målet. Gjæringa kom heller ikkje heilt i mål. Her enda eg med ein FG på 1,023, medan den skulle ha vore 1,015. Dette gjorde at ølet blei litt svakare enn det skulle. Det blei eit øl på 7,7%, så er det nok litt meir sødme enn det skulle ha vore.  

Oppskrift:

Denne er hemmelig, så her lyt ein kjøpe eit sett frå Bryggselv om ein ynskjer å lage settet. Ølet blei veldig godt, slik det er absolutt og anbefale.