Oppstart

«Munnen til ein lukkeleg mann er fylt med øl» heitte det i det gamle Egypt, og det er vel ei utsegn som passar like godt i dag.

Som hjå mange andre har interessa for handverksøl kome dei siste åra, og tidlegare i år bestemde eg meg for å ta det neste steget med eige bryggjeri.

DjupdalsBrygg hentar namnet frå fjellgarden Djupdal, der mine aner kjem frå. Der har det nok vore bryggja mang ein liter godt øl opp gjennom tida. Sjølv om sortane frå dagens Djupdalsbrygg varierer frå det tradisjonelle kønnjølet, så vil eg nok tru at gleda over å skape godt øl er den same.

Sidan det ein legg på interwebben aldri forsvinn, so fann eg ut at eg like godt kunne legge skribleria mine om brygging i ein blogg. Sidan eg er ny i faget, så blir det nok litt kryping framover før eg kan gå, men det kan jo bli moro.